فیلم سقوط جرثقیل روی تیبا

تیبا پرس شد

ویدیویی از سقوط جرثقیل بر روی خودروی مرد اهوازی را ببینید.