فیلمی جالب از فوران یک آتشفشان زیر دریا

یکی از فعال ترین آتشفشان های زیر دریایی در اقیانوس آرام در نزدیکی جزایر سلیمان است که آخرین بار سال ۲۰۱۴ فعال شد که در فوق فیلم آن را مشاهده می‌کنید.