صحبت‌های جنجالی پدر« آرمان» پس از اعدام پسرش

غزاله را زنده در دبی دیده‌اند!

گفتگویی با پدر«آرمان عبدالعالی» پس از اجرای حکم قصاص پسرش منتشر شد. صحبت‌های وی را در ویدئو بشنوید.