بسیج؛ از ظهور اسلام تا عصر حاضر

بسیج با بینش عمیق خود، انگیزه لازم را برای تلاش تا پای جان در افراد ایجاد می‌کند

بسیج؛ از ظهور اسلام تا عصر حاضر
بسیج، از پیشروترین گروه‌هایی است که توانسته جوانان فراوانی را سازماندهی کند

بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملتهای مسلمان رشد کرده است. 42 سال پیش، در چنین روزی (5 آذر) بسیج مستضعفان با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد. هوشمندی ایشان، تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود. امروزه تفکر بسیج به اندازه‌ای در میان مردم راه یافته که نمایندگان برجسته‌ای در میان توده‌های گوناگون مردم دارد. مدرسه‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز گوناگون علمی و صنعتی کشور، شاهد حضور پررنگ بسیجیان هستند. بی‌گمان، امروز بسیج یکی از فراگیرترین اندیشه‌ها در کشور است. بسیج، از پیشروترین گروه‌هایی است که توانسته جوانان فراوانی را سازماندهی کند. جوانانی که تمام نیرو و احساس خویش را برای رسیدن به اهداف بسیج، هدیه آورده و مسئولیتهای گوناگون را بر دوش گرفته اند. به فرموده مقام معظم رهبری،«امروز جوانان ما از قشرهای مختلف در بسیج احساس حیات و نشاط می‌کنند».حضور فعال و مؤثر جوانان در هر حرکتی، نوید موفقیت و پیشرفت دارد. بهره مندی از قدرت جسمی و نشاط فکری، جوانان را به سرمایه‌هایی برای سعادتمندی جامعه تبدیل کرده است. جوانان، سرشار از آمادگی برای کارهای بزرگ هستند و استعداد هر تحولی را دارند. بسیج با بینش عمیق خود، انگیزه لازم را برای تلاش تا پای جان در افراد ایجاد می‌نماید.