ببینید؛ بزرگترین چاپگر رنگی در جهان

بزرگترین پرینتر رنگی صحنه‌های عظیمی را که در فیلم‌های سینمایی به کار می‌آیند، روی پارچه چاپ می‌کند