بافت تاریخی شیراز ثبت ملی شد

بافت تاریخی شیراز پس از سال‌ها پیگیری‌های فعالان و دوستداران میراث فرهنگی بالاخره لحظاتی پیش در شورای ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی قرار گرفت

بافت تاریخی شیراز ثبت ملی شد

بافت تاریخی شیراز که سال‌ها در اثر اجرای طرح‌های مختلف عمرانی تعدادی از خانه‌های تاریخی خود را از دست داده بود موجب نگرانی فعالان و دوستداران میراث فرهنگی شده بود چرا که اجرای طرح‌هایی از جمله طرح بین الحرمین، طرح ۵۷ هکتاری و در نهایت طرح ۳۶۰ هکتاری این نگرانی را به وجود آورده بود که انسجام بافت تاریخی شیراز از بین برود و مسئولان شهری تنها به حفظ تک دانه‌ها اکتفا کنند.

موضوع ثبت بافت تاریخی شیراز چند سالی بود توسط اهالی میراث فرهنگی دنبال می‌شد تا اینکه در نهایت لحظاتی پیش در کمیته ثبت آثار تاریخی در وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.

در نشست بررسی پرونده ثبت ملی بافت شیراز علی دارابی معاون میراث فرهنگی، پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، حسین عباسی مهر مدیر پایگاه بافت شیراز و علیرضا قلی نژاد مدیر پیشین بافت تاریخی شیراز و از کارشناسان میراث فرهنگی حضور داشتند.