اینفوگرافیک؛ ایرانی‌ها چقدر احساس شادی می‌کنند؟

اینفوگرافیک؛ ایرانی‌ها چقدر احساس شادی می‌کنند؟

با توجه به نتایج طرح آمارگیری مرکز در اینفوگرافیک زیر متوجه درصد احساس شادی ایرانیان خواهید شد. منبع: مرکزآمار ایران