انگیزه قاتلان سریالی رانندگان یاسوج چه بود؟

زن و شوهر به فاصله پنج روز ۲ فقره قتل انجام داده و حین ارتکاب قتل سوم، مضروب از دست آنها فرار کرده بود

انگیزه قاتلان سریالی رانندگان یاسوج چه بود؟
قاتلان سریالی رانندگان یاسوج به دار مجازات آویخته شدند

در حالی که قاتلان سریالی رانندگان یاسوج در زندان مرکزی این شهر به دار مجازات آویخته شدند، انگیزه آنان به درستی مشخص نشد. دادستان عمومی و انقلاب یاسوج ضمن تشریح ابعاد پرونده اظهار داشت: ۲۷ آذرماه سال ١٣٩٧ فرد جوانی که از ناحیه گلو مجروح بود به مامورین نیروی انتظامی مراجعه کرده و فرد جوانی را که حین فرار بود به عنوان ضارب معرفی کرد، با راهنمایی فرد مجروح، مأموران به تعقیب فرد ضارب پرداخته و به فاصله کمی موفق به دستگیری آن فرد با هویت معلوم شده و متعاقب آن معلوم می شود که همسر نامبرده همدست وی بوده است. «سید علی ملک حسینی» افزود: در انجام تحقیقات اولیه توسط بازپرس و پلیس آگاهی این زوج جوان به ارتکاب دو فقره قتل اعتراف کردند و با توجه به شکایت اولیاء دم دو مقتول، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال و پس از برگزاری جلسات رسیدگی، قضات دادگاه حکم مبنی بر محکومیت هر دو متهم به اتهام شرکت در قتل عمدی هر دو زن و شوهر را صادر کرده که در نهایت با تقاضای اولیاء دم این زوج در زندان مرکزی یاسوج به دار مجازات آویخته شدند. وی همچنین گفت: هرچند یکی از متهمین ادعاهایی را در خصوص ارتباط نامتعارف بین همسر خود با دو مقتول را در جریان رسیدگی مطرح کرد و حتی مدعی بود انگیزه وی از ارتکاب ۲ قتل و یک شروع به قتل صرفاً به جهت احراز همین رابطه بوده، لیکن علیرغم رسیدگی به این ادعا، هیچ دلیلی مبنی بر صحت آن در تحقیقات قضایی کشف تحصیل نشد. دادستان عمومی و انقلاب یاسوج خاطرنشان کرد: در این پرونده، زن و شوهر به فاصله پنج روز ۲ فقره قتل انجام داده و حین ارتکاب جرم سوم و یا قتل سوم، مضروب از دست آنها فرار کرده که با تحقیقات قضایی مشخص شد این زوج با برنامه ریزی منظم، مقتولان خود را با ضربات چاقو و سنگ به قتل رسانده که در ادامه نیز با بازجویی فنی از آنان و با راهنمایی که در مسیر تحقیقات داشتند، اجساد دو مقتول کشف شد.