امکانات زبان فارسی

امکانات زبان فارسی

ابوالحسن نجفی/ زبان فارسی زبان دوم كلاسیك جهان پس از زبان یونانی شناخته شده است كه همه ویژگی های یك زبان كلاسیك را داراست. زبان های لاتین و سانسكریت در ردیف های سوم و چهارم آمده اند . زبانی كلاسیك به شمار می‌آید كه یكم، باستانی باشد، دوم، ادبیات غنی داشته باشد و سوم در آخرین هزاره عمر خود تغییرات اندكی كرده باشد.

* زبان فارسی در ٢٩ كشور جهان صحبت می شود كه در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایی و پیش از زبان آلمانی (از نگاه شمار كشور هایی كه در آنها فارسی صحبت میكنند) رده بندی شده است.

* فارسی از نظر شمار و تنوع مثل (ضرب المثل)، در میان سه زبان اول جهان جای دارد.

زبان فارسی از نظر دامنه و تنوع واژه ها یكی از پر مایه ترین و بزرگترین زبان های جهان است.

* در كمتر زبانی فرهنگ لغاتی چون "دهخدا" در ١٨ جلد ویا فرهنگ "معین" در ٦ جلد دیده می شود.

* زبان فارسی توانایی ساختن "٢٢٥" میلیون واژه را دارد كه در میان زبانهای گیتی بی مانند است.

* زبان فارسی سیزدهمین زبان پركاربرد در وب است.

* زبان فارسی یك سده از لاتین و دوازده سده از انگلیسی جلوتر است.

* از ده شاعر برتر جهان پنج تن آن فارسی زبان هستند.

نابود كردن فرهنگ اصیل و با پشتوانه چند هزار ساله كشورها از اولین ابزار استعمار برای به بند كشیدن كشورهای جهان سوم بوده است. بر همین اساس می توان كشورهایی چون هندوستان، پاكستان، بنگلادش را ذكر كرد كه از اولین اقدامات انگلیس پس از ورود به این كشورها، از بین بردن زبان محلی آنها را [زبان فارسی] در دستور كار قرار داده و با گرفتن این ثروت معنوی از آنها، زبان خود را تحمیل كرده و با این اقدام موجب شد تا مردم این كشورها از گذشته، تاریخ، سنّتها و میراثهای گرانقدر خود منقطع و جدا شده و هویت ملی آنها را از بین بردند.

قابليت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن

زبان فارسي، خصوصا در سال هايي که بخش بندي و تمايز زبان ها مورد توجه رسانه ها و عموم مردم جهان قرار گرفته، در شمار زبان هاي پويا و پرتحرک جهان به شمار نيامده است. تا آنجا که مشاهده مي شود، زبان هاي انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي، آلماني و ايتاليايي در شمار زبان هاي برجسته جهان محسوب مي شوند. از ديگر سو، زبان روسي و عربي و آلماني نيز، از اين قافله عقب نمانده و خود را به معرفي سطح جهاني رسانده اند. ضمن اشاره به دلايل برجسته شدن يک زبان و قرار گرفتن آن در جايگاه زبان بين المللي، علل ارتقاء نيافتن رسمي زبان فارسي به جايگاه زبان هاي برجسته جهان، با توجه به قابليت هاي جهاني آن، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به همين جهت ابتدا موانع کسب جايگاه مناسب زبان فارسي و مشکلات دروني آن مورد توجه قرار گرفته و در بخش ديگر، رويکردي به موانع جهاني شدن زبان فارسي داشته ايم.

با نگاهي به سابقه درخشان زبان فارسي، با توجه به قابليت هاي دروني و بروني اين زبان و اهتمام گويشوران آن، زبان فارسي مي تواند جايگاهي برتر در ميان ساير زبان ها داشته باشد.