فرهنگ و هنر

کشف یک معبد ۹هزارساله

کشف یک معبد ۹هزارساله

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
پول‌سازترین ستارگان سینما

پول‌سازترین ستارگان سینما

خانم کارگردان دست از سَر عمارت تاریخی بَرنمی‌دارد

خانم کارگردان دست از سَر عمارت تاریخی بَرنمی‌دارد

نرگس آبیار، همچنان بر چهره باغ تاریخی عفیف‌آباد چنگ می‌زند

با سریال های نوروز آشنا شوید

با سریال های نوروز آشنا شوید

«شورای سینما» تشکیل می شود

«شورای سینما» تشکیل می شود