گل پرسپولیس به نفت‌مسجدسلیمان

گل توسط توسط مهدی عبدی در دقیقه 50