نگاهی به کانسپت کافه الحاقی

این پروژه به عنوان بنایی الحاقی برای ساماندهی بخش خدماتی موجود در محوطه شمال شرقی مجموعه پردیس سینما گالری ملت و نیز افزایش ظرفیت های رفاهی مجموعه تعریف شده است.

نگاهی به کانسپت کافه الحاقی

کافه الحاقی درعین توجه به تمامیت و یکپارچگی پردیس سینمایی ملت، به لحاظ معماری دارای شخصیتی مستقل است. فضای کافه تماما از منظر پارک مجاور خود (پارک ملت) بهره می‌برد. ساختمان کافه بر روی سکویی بتنی (پلتفرم زیرین پردیس) واقع شده و از طریق رمپ‌ها و پله‌های مختلف قابل دسترسی است که از سکو و رمپ موجود امتداد یافته و به یک پل ارتباطی با ساختمان پردیس سینمایی ملت می‌رسد. شیب راه‌ها و پله‌ها مسیرهایی برای اتصال، قدم زدن، استراحت و تماشای محیط اطراف هستند که در نهایت به بالای کافه منتهی می‌شوند، جایی که در بام مکانی روباز برای استراحت و نوشیدن قهوه و چای فراهم شده است.

مشخصات طرح:
• طراح: دفتر معماری Sepehr seyedKalal/SKY group
• معمار: سپهر سیدکلال
• سال: ۱۴۰۲
• جوایز و افتخارات:
o برنده نشان نقره THE INTERNATIONAL DESIGN AWARDS (IDA) |2023 | بخش حرفه ای – فضاهای مهمانپذیری و رفاهی