نگاهی به کانسپت ویلای کندوج

مدل پروژه “کندوج”، با شناخت الگوهای فرمى – فضایى کندوج سنتی و سقف هاى شیبدار شمال ایران، از یک فرم معاصر با شکل هرم بهره برده شده است. در این ساختار با فاصله دهی بخش های بالا و پایین حجم، امکان گنجاندن بازشوها و ورودی ها در این بخش ها فراهم شده است. این رویکرد سعی شده است تا در تمامی فضاهای مورد نیاز پروژه نیز گسترش پیدا کند و پارکینگ، آلاچیق، فضای استودیو، تماماً از همین فرمت پیروی می کنند. “کندوج” با ترکیب هنر معماری سنتی و جزئیات مدرن، سعی در ایجاد یک ساختار مطابق با اصول معاصر معماری، دارد.

نگاهی به کانسپت ویلای کندوج

مشخصات طرح:

طراح: دفتر معماری محمدرضا کهزادی

معمار اصلی: محمدرضا کهزادی

تیم طراحی: ندا میرانی، نیایش اکبری، آرمین سرایی ،غزل علیان، حسین عشوری

تجسم: آرمین سرایی

ابزارهای مورد استفاده: SketchUp، Corona Renderer، AutoCAD، Adobe Photoshop

رده: مسکونی

کارفرما: خصوصی

مساحت سایت: ۷۳۷متر مربع

مساحت بنا: ۳۵۴ متر مربع

محل پروژه: مازندران، رویان

سال طراحی: ۲۰۲۳

• سال تکمیل: ۲۰۲۳