نمونه مثبتی از سویه اومیکرون در خوزستان مشاهده نشده است

مراقبت در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی استان خوزستان برای جلوگیری از انتقال سویه جدید اومیکرون با دقت در حال انجام است

نمونه مثبتی از سویه اومیکرون در خوزستان مشاهده نشده است
اومیکرون به خوزستان نرسیده

رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه مراقبت در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی استان خوزستان برای جلوگیری از انتقال سویه جدید اومیکرون با دقت در حال انجام است گفت: تاکنون نمونه مثبتی از سویه جدید اومیکرون در استان مشاهده نشده است.

دکتر فرهاد ابول‌نژادیان با حضور در یک برنامه تلویریونی ضمن تکذیب شایعه ورود این سویه به کشور از طریق بندرامام افزود: طی بازه زمانی یکم تا ۱۵ آذرماه، یک هزار و ۳۴۱ شهروند ایرانی از مرز شلمچه وارد کشور شدند که از ۷۳۱ نفر تست پی سی آر گرفته شد و تنها یک مورد مثبت بود که در قرنطینه بسر می برد ضمن اینکه مابقی افراد تست منفی همراه داشتند.  وی افزود: همچنین یک هزار و ۹۷۲ تبعه عراقی از این مرز وارد کشور شدند که از ۵۲۴ نفر تست پی سی آر گرفته شد و تنها تست یک نفر مثبت بود که از ورود وی به کشور جلوگیری شد و مابقی افراد تست منفی همراه داشتند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در همین بازه زمانی، ۳۷ کشتی و شناور با ۷۷۲ خدمه و سرنشین وارد بندر امام خمینی شدند که از ۴۹۲ نفر تست پی سی آر گرفته شد که تست همه این افراد منفی بود همچنین مابقی سرنشینان نیز تست منفی همراه داشتندابول‌نژادیان گفت: در این بازه زمانی ۳۱۱ شهروند ایرانی از مرز چذابه وارد کشور شدند که از ۲۷۵ نفر تست پی سی آر گرفته شد که تست همگی منفی بود. همچنین یک هزار و ۲۹۱ تبعه عراقی نیز از این مرز وارد کشور شدند که تست پی سی آر یک هزار و ۲۴۳ نفر منفی بود و مابقی این افراد تست منفی همراه داشتندوی با بیان اینکه ۱۹ درصد مردم استان خوزستان هنوز یک دُز واکسن را دریافت نکرده‌اند افزود: از دوشنبه ۱۵ آذرماه محدودیت‌های هوشمند در کشور اجرایی شده و به قوت ادامه دارد. در حال حاضر تمام شهرستان های خوزستان در وضعیت آبی کرونایی هستند.