نشست با موضوع «معرفی رشته‌ شهرسازی، جایگاه و موقعیت‌ های شغلی آن در ایران»؛ (مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازی)

دانشگاه معماری و هنر پارس برگزار می کند؛

نشست با موضوع «معرفی رشته‌ شهرسازی، جایگاه و موقعیت‌ های شغلی آن در ایران»؛ (مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازی)

نشست با موضوع:
«معرفی رشته‌ شهرسازی، جایگاه و موقعیت‌ های شغلی آن در ایران»؛ (مراسم گرامیداشت روز جهانی شهرسازی)

سخنرانان کلیدی:
• پروفسور محمود گلابچی؛ بنیانگذار دانشگاه معماری و هنر پارس
• دکتر پیروز حناچی؛ شهردار پیشین شهر تهران
• دکتر محمد سعید ایزدی؛ مدیرگروه معماری مسکن دانشگاه پارس
• مهندس علیرضا قهاری؛ مدیر گروه شهرسازی دانشگاه پارس

ارائه‌ های تخصصی:
• مهندس فرشاد شریعت‌ پور؛ پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران
• مهندس سید محمدرضا لاجوردی؛ بنیانگذار گروه شهرسازی و معماری فیدار
• مهندس سامان سبزه‌ئی؛ مدیرگروه هنر و معماری جهاد دانشگاهی همدان
• مهندس میلاد مبارکی نوین؛ ریاست مجموعه نوین شهرساز
• مهندس امیر شاطرکاظمی؛ مدرس نرم‌افزار های شهرسازی و معماری
• مهندس رسول طباطبایی؛ سردبیر فصلنامه شهرسازی و معماری الفبای شهر

*حضور در این نشست برای عموم آزاد و رایگان و ثبت نام الزامی است.

زمان: پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
محل برگزاری:‌ تهران، سالن همایش های دانشگاه معماری و هنر پارس