نشست با عنوان «بزرگداشت روز تهران»؛ چالش‌ های کیفی در برنامه‌ های توسعه‌ شهری تهران

مؤسسه تهران- مطالعات کلانشهر با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران و گروه تاریخ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند؛

نشست با عنوان «بزرگداشت روز تهران»؛ چالش‌ های کیفی در برنامه‌ های توسعه‌ شهری تهران

نشست با عنوان:

« بزرگداشت روز تهران »؛ چالش‌ های کیفی در برنامه‌ های توسعه‌ شهری تهران

سخنرانان:

گیتی اعتماد

احمد سعیدنیا

اسکندر مختاری طالقانی

دبیر گفتگو: سید علیرضا قهاری

* شرکت در نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: شنبه، ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

مکان: خیابان نجات اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی