عکسی متفاوت از آب و برق در شیراز دهه ۳۰

عکسی متفاوت از آب و برق در شیراز دهه ۳۰

در این عکس نمایی از اولین کارخانه تولید برق و فوران آب چاه یا لوله کشی در شیراز دهه سی خورشیدی را مشاهده می کنید.