ضوابط طراحی پلان پارکینگ

ضوابط طراحی پلان پارکینگ از دید بسیاری از معماران تازه کار ممکن است پیچیده باشد. اما در واقع یکی از لذت بخش ترین قسمت های طراحی فاز ۱ و ۲ طراحی پلان پارکینگ می باشد. این کار مانند چیدن قطعات پازل کنار یکدیگر است. به محاسبه و تمرکز نیاز دارد. و در نهایت کاری شیرین است

ضوابط طراحی پلان پارکینگ

برای طراحی پلان پارکینگ در ابتدا ضوابط طراحی پلان پارکینگ شهرداری را به طور کامل باید مطالعه و درک کنید و سپس به بررسی پلان خود پرداخته و طراحی را آغاز نمایید.

طراحی پارکینگ مسکونی، اداری، تجاری و … همگی یک ضوابط کلی دارند و در جزئیات کمی متفاوت هستند. بنابراین در صورت رعایت اصول کاری ۹۰ درصد از کار به درستی پیش می رود.

در این جا قصد داریم به صورت ساده تر و قابل درک تر ضوابط شهرداری را بررسی نماییم:

ضوابط طراحی پلان پارکینگ از دید بسیاری از معماران تازه کار ممکن است پیچیده باشد. اما در واقع یکی از لذت بخش ترین قسمت های طراحی فاز ۱ و ۲ طراحی پلان پارکینگ می باشد. این کار مانند چیدن قطعات پازل کنار یکدیگر است. به محاسبه و تمرکز نیاز دارد. و در نهایت کاری شیرین است.

برای طراحی پلان پارکینگ در ابتدا ضوابط طراحی پلان پارکینگ شهرداری را به طور کامل باید مطالعه و درک کنید و سپس به بررسی پلان خود پرداخته و طراحی را آغاز نمایید.

طراحی پارکینگ مسکونی، اداری، تجاری و … همگی یک ضوابط کلی دارند و در جزئیات کمی متفاوت هستند. بنابراین در صورت رعایت اصول کاری ۹۰ درصد از کار به درستی پیش می رود.

ضوابط شهرداری برای طراحی پلان پارکینگ:

ابتدا حداقل استاندارد های ابعاد از نظر شهرداری را بررسی میکنیم. امروزه در کلان شهرها به دلیل بالا رفتن روزانه قیمت زمین و ملک اختصاص فضای زیاد برای پارکینگ ها به صرفه نیست. بنابراین ابعاد حداقل را بررسی نموده و شما می توانید بیشتر از این ابعاد را در پلان های خود در نظر بگیرید.

در اینجا هدف رعایت استانداردها و تایید پلان توسط شهرداری می باشد. قطعا پلان های بهتر و با ابعاد بیشتر می تواند مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

در پارکینگ اگر ماشین بین دو ستون پارک شود:

اگر یک ماشین بین دو ستون پارک شود در ابتدا باید طول ثابت ۵ متر و عرض ۲/۵ متر را برای آن در نظر بگیرید. سپس برای اضافه نمودن هر ماشین که کنار ماشین اول پارک می شود باید ۲ متر به عرض اضافه شود.

یعنی برای دو ماشین ۴/۵ متر عرض و برای سه ماشین ۶/۵ عرض نیاز است. طول ۵ متر در این محاسبات ثابت در نظر گرفته می شود.

اگر ماشین بین دو دیوار صاف پارک شود:

در صورتی که دو طرف ماشین دیوار صاف باشد به عرض مورد نیاز برای پارک ماشین نیم متر اضافه خواهد شد. این نیم متر برای باز و بسته شدن درب خودرو ها در نظر گرفته می شود.

ابعاد استاندارد پارکینگ معلولان:

برای پارکینگ معلولان به جهت استفاده از ویلچر و یا سایر وسیله های توانبخشی، نیاز به فضای بیشتری جهت باز شدن درب خودرو می باشد. عرض یک ماشین در پارکینگ معلول ۳ متر در نظر گرفته می شود و برای هر خودروی دیگر در کنار آن ۲/۵ متر به عرض اضافه خواهد شد.

نکته:

در نظر داشته باشید که ابعاد گفته شده در پلان به صورت داخل به داخل و بدون در نظر گرفتن نازک کاری می باشد. اما در هنگام اجرا به خصوص در زمان اجرای واحد های لوکس مسکونی که از سنگ و سایر تزئینات برای ستون و دیواره ها استفاده می شود از هر عرض گفته شده حداقل ۵ سانت الی ۱۰ سانت کاسته می شود. بنابراین در انتهای اجرای کار با کمبود فضای کاربردی مواجه خواهیم شد.

معماران موفق باید برای طراحی پارکینگ ابعاد مورد نظر را به احتساب نازک کاری در نظر گیرند.

ضوابط درب ورودی پارکینگ:

برای ساختمان هایی که تعداد واحد انها کمتر از ۲۵ واحد باشد عرض استاندارد درب ورودی پارکینگ ۳ متر در نظر گرفته شده است. در ساختمان های قدیمی برای ایجاد تسهیلات برای تامین پارکینگ این متراژ به ۲/۶۰ نیز کاسته می شود.

برای ساختمان هایی با تعداد واحد بالا و یا متراژ بالای ۱۰۰۰ متر، و در صورت داشتن رمپ ورودی، حداقل متراژ درب ۵ متر در نظر گرفته شده است.

تعداد درب ورودی ضوابط طراحی پلان پارکینگ:

برای ساختمان هایی که بر آنها بیشتر از ۲۰ متر باشد، تامین دو درب از یک گذر بلامانع است. اگر ملک دارای دو بر باشد، می توان برای آن دو درب ورودی پارکینگ در نظر گرفت. بر طبق ضوابط طراحی پلان پارکینگ اولویت قرارگیری درب پارکینگ از گذر کم ترددتر می باشد.