تفاوت سقف وافل یک طرفه و دو طرفه در ساختمان

تفاوت سقف وافل یک طرفه و دو طرفه در ساختمان

امروزه اجرای سقف وافل در بسیاری از سازه ها رواج پیدا کرده است. سقف وافل به دلیل مزیت های زیادی مانند اجرا در دهانه های بلند ، استحکام بالا ، مقاوم در برابر لرزش و... بسیار پر طرفدار شده است. سقف وافل به دو دسته سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه تقسیم میشود که هر کدام از این دسته ها باهم تفاوت هایی دارد که شرکت سهند سازه بتن در ادامه این مطلب تفاوت های سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه را بیان می کند تا با کاربرد و مزایای هر کدام آشنا شوید.

سقف وافل یک طرفه چیست ؟

سقف وافل یک طرفه عملکردی مانند سقف تیرچه یونولیت و تیرچه بلوک دارد. در سقف وافل یک طرفه تیر ها از دو جهت بار وارده را پشتیبانی می کنند. خم شدن سقف وافل یک طرفه به جهت تیرچه ها بستگی دارد. بار وارد شده به سقف از دو جهت به تیرچه ها منتقل میشود به همین دلیل سقف وافل یک طرفه در دهانه های کوتاه تر که حداکثر 10 متر است اجرا میشود. قالب های وافل یک طرفه در سهند سازه بتن در ابعاد 200 در 65 و ارتفاع 25 است. در سقف وافل یک طرفه تیرچه پیش ساخته استفاده نمیشود و خود قالب یک طرفه باعث شکل گیری تیرچه ها یا ریب میشود.

سقف وافل دو طرفه چیست ؟

سقف وافل دو طرفه به دلیل این که بار را در دوجهت به ستون هاانتقال میدهد در دهانه های بلند که حداکثر 12 متر است اجرا میشود. عملکرد سقف وافل دو طرفه به این صورت است که یا بار را در چهار سمت به تیر ها منتقل می کند که دائمی نیست و یا از چهار طرف بار را به چهار ستون اطراف منتقل می کند.

تفاوت ظاهری سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه :

قالب یک طرفه به صورت مستعطیل و قالب وافل دو طرفه به صورت مربعی است. قالب وافل دو طرفه به دلیل نور پردازی و جلوه زیبا تر پر طرفدار تر از قالب وافل یک طرفه است.

کاربرد و تفاوت سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه :

سقف وافل دو طرفه در پروژه های معماری زیادی اجرا میشود زیرا در اجرای سقف وافل دو طرفه ستون های اضافه حذف شده و فضای بیشتری ایجاد می کند و همین مزیت باعث شده که طراحان و مجریان پروژه از سقف وافل دو طرفه بیشتر استفاده کنند. در سقف وافل یک طرفه امکان حذف تیر ها وجود ندارد  زیرا تیر ها به عنوان تکیه گاه عمل می کنند. این در حالی است که سقف وافل دو طرفه باید از ویژگی خمشی بودن برخوردارباشد.  به همین دلیل امکان حذف تیر ها وجود دارد زیرا انتقال بارو تکیه گاه بودن در سقف وافل دو طرفه بر عهده ستون ها است.

تفاوت در اجرای سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه :

در اجرای سقف وافل مراحل زیر در سقفوافل یک طرفه و سقف وافل دوطرفه مشابه است :

1 شمع بندی

2 شاسی کشی

3 قالب گذاری

4 آرماتور بندی

5 بتن ریزی

6 باز کردن قالب از سقف

تفاوت اجرای سقف وافل یک طرفه :

مونتاژ و نصب قالب وافل یک طرفه : به دلیل تغیر طول دهانه در سقف وافل برای قالب گذاری سقف وافل یک طرفه باید طبق نقشه سازه عمل کرد که معمولا مونتاژ به صورت 3 قطعه 50 سانتی و 2 قطعه 15 سانتی است. که طول هر قالب 180 و عرض آن 60 ، 70 یا 75 است.

تفاوت اجرای سقف وافل دو طرفه :

فواصل جک ها و اسکافولد ها باید نزدیک تر باشد و هر 7 متر اسکافولد باید به وسیله داربست یا میل مهار شود.  در هنگام قالب برداری باید به صورت مرحله ای این کار انجام شود و از برداشتن قالب ها به صورت کلی اجتناب کنید.

 

تفاوت زیر سازی سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه :

در زیر سازی سقف وافل یک طرفه و دو طرفه تفاوت زیادی وجود ندارد در زیرسازی هر دو میتوان از جک و اسکافولد استفاده کرد. در زیر سازی سقف وافل یک طرفه به فاصله تیرچه ها زیر سازی انجام میشود و یا زیر سازی در جهت عمود بر تیرچه ها است. در زیر سازی سقف وافل دو طرفه در همه تیرچه ها یک ردیف پروفیل قوطی استفاده میشود و زیر سازی لایه دوم پروفیل ها به صورت عمود بر هم انجام میشود که مقاومت سقف بالا رود.

تفاوت سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه در نگاه کلی :

  • در سقف وافل یک طرفه بار در یک جهت به تیرها و تکیه گاه وارد میشود. اما در سقف وافلدو طرفه بار در دو جهت به ستون ها منتقل میشود.
  • تکیه گاه اصلی در سقف وافل یک طرفه تیر ها هستند که در یک جهت قرار دارد ولی در سقف وافل دو طرفه تکیه گاه اصلی ستون ها هستند که در دو جهت قرار دارد.
  • در سقف وافل یک طرفه تیر ها در دو جهت مخالف ولی در سقف وافل دو طرفه توسط چهار تیر مجزا و ستون های اطراف کنترل و انتقال بار صورت می گیرد.
  • سقف وافل یک طرفه به دلیل یک جهته بودن اتقال بار در دهانه های کوتاه اجرا میشود. ولی در سقف وافل دو طرفه به دلیل انتقال بار در دوجهت در دهانه های بلند قابل اجرا است.
  • سقف وافل یک طرفه دارای استحکام کمتری است و قیمت پایین تری دارد. ولی سقف وافل دو طرفه استحکام ، کاربرد ، و زیبایی بیشتری دارد و قیمت بالاتری دارد.