سازه بتنی با ستون های منحنی

سازه بتنی با ستون های منحنی

نظر شما در مورد ساخت این سازه بتنی با ستون های منحنی در ونکوور کانادا چیست ؟؟