بولونیا ؛ شهری که در قرن دوازدهم میزبان آسمانخراش های بسیاری بود!

بین قرن دوازدهم و سیزدهم، شهر بولونیا در ایتالیا پر از برج بود.

بولونیا ؛ شهری که در قرن دوازدهم میزبان آسمانخراش های بسیاری بود!

شهر بولونیا، ایتالیا در طول زمان با نام های مستعار بسیاری شناخته می شده است. "توریتا" (Turrita) یکی از شناخته شده ترین آنها محسوب می شود. بولونیا در دوران قرون وسطی دارای برج های زیادی بود که از ویژگی های متمایز این شهر محسوب می شد و بر همین اساس، نام توریتا برای آن در نظر گرفته شد.

در حال حاضر دو برج برجسته باقیمانده، معروف به دو برج، از نشان های اختصاصی شهر بولونیا هستند. 

بولونیا؛ شهری که زمانی مملو از برج بود

بین قرن دوازدهم و سیزدهم، شهر بولونیا پر از برج بود. تقریبا همه برج ها بلند بودند و مرتفع ترین آنها 97 متر از سطح زمین ارتفاع داشت. برج های بولونیا بیشتر از نوع برج های سنگی دفاعی بودند.

دلایل ساخت این تعداد برج در شهر بولونیا مشخص نیست. یک فرضیه این است خانواده های ثروتمند از آنها برای اهداف تهاجمی/تدافعی طی دوره مناقشه اعطای مقام استفاده می کردند.

در قرن سیزدهم، بسیاری از برج ها تخریب شدند و برخی نیز فرو ریختند. برج های باقیمانده به روش های مختلف مانند زندان، برج شهر، فروشگاه یا ساختمان مسکونی مورد استفاده قرار گرفتند. برج ها در طول دوره های بعد از مناظر معروف بولونیا باقی ماندند.

آخرین تخریب ها بر اساس یک طرح نوسازی جاه طلبانه برای شهر در قرن بیستم صورت گرفتند. برج آرتنیسی (Artenisi) و برج ریکادونا (Riccadonna) در مرکاتو دی متزو در سال 1917 تخریب شدند.

کمتر از 20 برج هنوز در بولونیا امروز دیده می شوند. از جمله برج های باقیمانده می توان به آلتابلا (Altabella) با ارتفاع 61 متر، پرندیپارته (Prendiparte) با ارتفاع 60 متر، اسکاپی (Scappi) با ارتفاع 39 متر، اوگوتزونی (Uguzzoni) با ارتفاع 32 متر، و دو برج معروف: آزینلی (Asinelli) با ارتفاع 97 متر و گاریزندا (Garisenda) با ارتفاع 48 متر اشاره کرد.