بشنوید| آسمان غرق به خون است

بشنوید| آسمان غرق به خون است
: :

مداحی آسمان غرق به خون با صدای حسین فخری را می‌شنوید