اعتبار کنترل گرد و غبار هنوز به خوزستان نرسیده

اعتبار نرسد ممکن است وضعیت هوا دوباره بحرانی شود

اعتبار کنترل گرد و غبار هنوز به خوزستان نرسیده
گرد و غبار خوزستان

نماینده اهواز در مجلس نسبت به اختصاص نیافتن اعتبار کنترل کانون‌های گرد و غبار خوزستان و وضعیت کانون فوق بحرانی جنوب شرق اهواز هشدار داد. سیدکریم حسینی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۰ برای کنترل کانون‌های گرد و غبار در خوزستان اعتبار پیش‌بینی شده بود ولی این اعتبار هنوز به استان نرسیده. من نیز در این خصوص سوال کردم و متوجه شدم که هنوزتخصیص داده نشده است. وی با بیان اینکه اعتبار کنترل کانون‌های گرد و غبار باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شود،ادامه داد: این مساله از سوی مجلس در حال پیگیری است. نماینده اهواز با اشاره به وضعیت کانون فوق بحرانی جنوب شرق اهواز بیان کرد: اگر رسیدگی نشود ممکن است این کانون مجدداً برای اهواز بحرانی شود.