استعفای رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس خوزستان

دلیل: مشکلات شخصی

استعفای رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس خوزستان

مجید شیرینکار به علت مشکلات شخصی از سمت ریاست هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان خوزستان کناره گیری کرد.

وی با تایید این خبر گفت: به علت تغییر استان محل فعالیت، دیگر قادر به ادامه حضور در خوزستان نیستم که به همین علت استعفاء خود را به صورت رسمی به رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس ارائه کردم. شیرینکار با اشاره به اینکه رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس با کناره گیری ام موافقت کرده است، ادامه داد:سرپرست جدید هیات استان، به زودی معرفی خواهد شد.
مجید شیرینکار به مدت ۸ سال ریاست هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان خوزستان را برعهده داشت.