اختراع بدیع و شگفت‌انگیز برای نجات ازدواج!

اختراع بدیع و شگفت‌انگیز برای نجات ازدواج!

یکی از استادان دانشگاه آکسفورد گفت داروی جدیدی که به نجات ازدواج‌های ناموفق کمک می‌کند، «ظرف سه تا پنج سال آینده» در دسترس خواهد بود.

دکتر آنا ماچین، انسان‌شناس تکاملی دانشگاه آکسفورد که در جشنواره علمی چلتنهام صحبت می‌کرد، گفت چهار ماده شیمیایی در مغز انسان وجود دارد که دلیل عاشق شدن را توضیح می‌دهد: دوپامین، سروتونین، بتا اندورفین و اوکسی‌توسین.

ماچین در این جشنواره گفت: «اکنون آن‌قدر درباره شیمی مغز می‌دانیم» که بتوانیم برای «تقویت قدرت عشق‌یابی یا افزایش امکان عاشق‌ماندن در زمانی که این کار کمی مشکل می‌شود» مواد شیمیایی خاصی تجویز کنیم.

وی  در ادامه افزود: «یکی از مرزهای پژوهش‌های عشق از نظر تجاری‌ــ چون تصور کنید چه پولی درمی‌آورد‌‌ــ کشف داروهای عشقی احتمالی است.»

«سوال‌های اخلاقی زیادی درباره داروهای عشق که به‌زودی در دسترس قرار می‌گیرد وجود دارد و قطعا درباره آن‌ها پژوهش‌هایی در حال انجام است.»

او افزود که تقریبا از هر ۵۰ نفر یک نفر دارای ژن خاصی است که او را به جدایی حساس‌تر می‌کند.