برچسب زدن : سیروس پاک فطرت

ورزش
نيمي از وسايل ورزشي فضاهاي عمومي فارس غيراستاندارد است

نيمي از وسايل ورزشي فضاهاي عمومي فارس غيراستاندارد است

پاك فطرت، رئيس هيات ورزش هاي همگاني استان در گفت وگو با "خبرنیوز": در طرح ملي «ليگ...

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز