علم | تکنولوژی و پزشکی

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
مریم میرزاخانی؛ جبر هندسی عالم و کشف قلمروهای نو

مریم میرزاخانی؛ جبر هندسی عالم و کشف قلمروهای نو

۵ سال از خاموش شدن این ستاره گذشت

امشب حواس‌تان به ماه باشد

امشب حواس‌تان به ماه باشد

درخشان‌ترین در کمترین فاصله با زمین

ببینید! ژرف ترین و واضح ترین تصویر از کیهان

ببینید! ژرف ترین و واضح ترین تصویر از کیهان

تلسکوپ «جیمزوب» عمیق ترین و واضح ترین تصویر فروسرخ از کیهان را ثبت کرد