علم | تکنولوژی و پزشکی

مشاهده درون جمجمه با میکروسکوپ جدید

مشاهده درون جمجمه با میکروسکوپ جدید

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
سویه جدید اُمیکرون از راه رسید    

سویه جدید اُمیکرون از راه رسید  

ثبت ۳۲ بستری و ۲ فوتی کرونا در فارس

ثبت ۳۲ بستری و ۲ فوتی کرونا در فارس

سرعت اینترنت ایران افزایش یافت

سرعت اینترنت ایران افزایش یافت