علم | تکنولوژی و پزشکی

ثبت‌نام ۵٢٠٠ نفر در فراخوان دوم شناسایی جذب نخبگان

ثبت‌نام ۵٢٠٠ نفر در فراخوان دوم شناسایی جذب نخبگان

معاون نخبگان و سرآمدان بنیاد ملی نخبگان خبر داد؛

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
تعداد کل مورچه‌ها در جهان چقدر است؟

تعداد کل مورچه‌ها در جهان چقدر است؟

اینستاگرام و واتساپ همچنان مسدود

اینستاگرام و واتساپ همچنان مسدود

دسترسی اینترنت موبایلی به پهنای باند بین‌الملل باز شد

یکی از ابزارهای "جیمزوب" دچار مشکل شد

یکی از ابزارهای "جیمزوب" دچار مشکل شد

استفاده از خاک مریخ برای چاپ سه بعدی

استفاده از خاک مریخ برای چاپ سه بعدی