فرهنگ و هنر

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
علی نصیریان : وقتی حال مردم خوب نیست، نباید جشن بگیریم

علی نصیریان : وقتی حال مردم خوب نیست، نباید جشن بگیریم

بعد از دو سال وقفه ، هفدهمین شب بازیگر میزبان هنرمندان بود

بزرگداشت فردوسی

بزرگداشت فردوسی