فرهنگ و هنر

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
هنرمند شیرازی در بیمارستان بستری شد

هنرمند شیرازی در بیمارستان بستری شد

فیلم هومن سیدی راهی اسکار شد

فیلم هومن سیدی راهی اسکار شد

«وودی آلن» از سینما خداحافظی می‌کند

«وودی آلن» از سینما خداحافظی می‌کند

جای خالی «روز شعر و ادب فارسی» در گردشگری ایران

جای خالی «روز شعر و ادب فارسی» در گردشگری ایران

به حافظیه و سعدیه به عنوان بنای تاریخی نگاه می‌شود نه مکانی برای گردشگری ادبی

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‌کند

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‌کند

۲۷ شهریور روز شعر و ادب فارسی