چهار لنج صیادی در بندرلنگه آتش گرفت

بر اثر این حادثه یک از ملوانان جان باخت

چهار لنج صیادی در بندرلنگه آتش گرفت
آتش سوزی چهار لنج صیادی

چهار لنج صیادی در بندرلنگه آتش گرفت. اشکنانی، دهیار بندرمقام  با اعلام این خبرافزود: این حادثه ساعت 13 امروز رخ داد و دقایقی پیش اطفا شدبر اثر این حادثه یکی از ملوانان جان باخت و یک نفر مجروح شد
شیبانی، فرماندار بندرلنگه درباره علت این حادثه گفت: علت آتش سوزی نقص فنی در موتورخانه یکی از لنج ها بود و ۱۲ میلیارد تومان به لنج‌ها خسارت وارد شده است.