پنجمین کنفرانس ملی «مدیریت ساخته‌ ها»؛ با محوریت ضرورت توسعه دانش کاربردی مدیریت ساخته ها

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت ساخته‌ ها، همزمان با سالروز واقعه تلخ ساختمان پلاسکو، با هدف تبدیل دانش عملی مدیریت ساختمان برای جلوگیری از حوادث آینده در دانشگاه معماری و هنر پارس برگزار می شود. حادثه ساختمان پلاسکو، به مثابه زنگ خطری برای بازبینی و تأمل در اصول و رویکرد های مدیریت درست بود. کوتاهی در مراقبت و نگهداشت از این بنا، نشان داد که چگونه نبود دانش کافی و عملی در مدیریت ساخته ها می‌ تواند به چنین مصیبت‌ هایی منجر شود. از این رو، این تاریخ به‌ عنوان نمادی از اهمیت و اجتناب‌ ناپذیری به‌ کارگیری دانش تخصصی در مدیریت ساخته ‌ها مطرح می‌ شود. کنفرانسی که برپا شده، با این هدف مهم و درس‌ آموز، در دل خود این پیام را نهفته دارد که باید دانش مدیریت ساختمان را به عمل تبدیل کنیم تا از وقوع چنین فجایعی در آینده پیشگیری نماییم. این نشست علمی، امیدوار است تا با گرد هم آوردن صاحب‌ نظران و متخصصین این حوزه، گامی مؤثر در این جهت بردارد.

پنجمین کنفرانس ملی «مدیریت ساخته‌ ها»؛ با محوریت ضرورت توسعه دانش کاربردی مدیریت ساخته ها

اهداف و محوریت کنفرانس:
عدم بهره‌برداری درست و اصولی از مدیریت بناهای تجاری، مسکونی، و اداری، تأثیرات ناگواری را در عرصه‌ های مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه آورده است. از این رو، اهمیت به‌ کارگیری و توسعه دانش مدیریتی در این بخش، اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. باید طریق برنامه‌ های کاربردی و عملیاتی، این دانش را در سطح گسترده‌ ای در سراسر کشور توسعه داد و با استناد به ماده بیست و دوم مقررات ملی ساختمان که بر “مراقبت و نگهداری” مناسب از ساختمان‌ ها تأکید دارد، بر الزام قانونی آن تاکید داشت. بدین منظور، در سال جاری، کنفرانس ملی با تمرکز بر “ضرورت توسعه دانش کاربردی مدیریت ساختمان” به عنوان هدف اصلی خود اعلام گردیده است. انتظار می‌ رود که این رویداد علمی بتواند به عنوان محرکی برای اتخاذ گام‌ های موثر و مثبت در این زمینه عمل نماید و به بالندگی و ارتقاء این حوزه حیاتی کمک شایانی کند. 

اهداف اجمالی:
• افزایش درک و حساسیت عمومی نسبت به مدیریت بهتر ساخته ها
• توسعه کاربردی دانش، ابزارها و تکنیک های دانش مدیریت ساخته ها
• ایجاد مبانی نظری درک شایستگی های اصلی تشکیل دهنده دانش مدیریت ساخته ها
• نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقاتی دانش مدیریت ساخته ها و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای جهانی این دانش
• اشاعه و تولید دانش بومی مدیریت ساخته ها متناسب با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و فنی خاص کشور

* شرکت در نشست برای عموم آزاد و ثبت نام الزامی است.