پاکستان بازار خرما را از ایران گرفت

همسایه شرقی، خرمای خوزستان و کرمان را بسته بندی می کند و در بازار جهانی می فروشد

پاکستان بازار خرما را از ایران گرفت
صادرات خرما

صادرکنندگان خرما می‌گویند تاجران پاکستانی با حضور در ایران و خرید خرمای داخلی و بسته بندی جدید، این محصولات را مجددا به بازار جهانی صادر می‌کنند.

به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما، فعالیت تجار پاکستانی برای خرید «خرمای استعمران» ایران طی سال‌های اخیر تشدید شده و تجار این کشور با رفت‌وآمد به خوزستان، این نوع خرما را خریداری و مجدداً صادر‌ می‌کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز رفت‌وآمد کرده و «خرمای شاهانی» این منطقه را از کف بازار جمع می‌کنند. وی یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای بیش از ۳۰ ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در رفت‌وآمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می‌شود، به دنبال تهاتر خرما با ما هستند. این صادرکننده خرما تاکید کرد که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از سال‌های گذشته در اختیار خواهد گرفت.