میز گردشگری جاده ابریشم تشکیل شد

میز گردشگری جاده ابریشم تشکیل شد

معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، میز جاده ابریشم را به منظور افزایش گردشگران ورودی به کشورمان از کشورهای واقع در این مسیر، ضرورت تشریک مساعی و وحدت رویه در انسجام مناسبات فی ما بین بخش‌های درون و برون سازمانی با هدف توسعه گردشگری و اثر بخشی رقابت با سایر کشورهای جاده ابریشم تشکیل داده است.

این معاونت از فعالان گردشگری و تشکل‌ها خواسته تا نظرشان را درباره این طرح به معاونت ارائه دهند و اطلاعات تکمیلی از قبیل جاذبه‌های گردشگری، زیرساخت‌های موجود و مورد نیاز در مسیر جاده ابریشم نیز ارائه شود.