فیلم‌‌های سینمایی امروز تلویزیون

فیلم‌‌های سینمایی امروز تلویزیون
فیلم‌های سینمایی تلویزیون که امروز (جمعه 3 تیر1401) از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌رود، اعلام شد؛
«تابستان عزیز» ساعت ۱۱ از شبکه نمایش 
«ماه عسل» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش
«مرد آزاد» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج
«ققنوس» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما
«جورج کنجکاو» ساعت ۱۴ از شبکه کودک
«شکست سخت» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«مردی که موش شد» ساعت ۱۶ از شبکه یک
«ماموریت مخفی» ساعت ۱۷ از شبکه نمایش
«در اعماق خطوط» ساعت ۱۸ از شبکه افق
«شش خرابکار در قطار» ساعت ۱۸:۱۰ از شبکه دو 
«قهرمان» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش
«آسمان نیمه شب» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«ساعت شلوغی» ساعت ۲۱ از شبکه نمایش
«جاده آرلینگتون» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش
«تروریست» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو