‌فضای داخلی یک هواپیمای مسافربری مربوط به ۸۰ سال پیش  

‌فضای داخلی یک هواپیمای مسافربری مربوط به ۸۰ سال پیش    

عکس ثبت شده از یک هواپیمای مسافربری مربوط به سال ۱۹۳۶ را ببینید: