سلسله نشست های تخصصی با عنوان «خوانشی بر آثار معماران معاصر ایران»

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با همکاری گروه معماری و شهرسازی و انجمن علمی دانشجویی معماری واحد برگزار می کند؛

سلسله نشست های تخصصی با عنوان «خوانشی بر آثار معماران معاصر ایران»

سلسله نشست های تخصصی با عنوان:

«خوانشی بر آثار معماران معاصر ایران»- نشست دوم

با حضور:

محمد غفاری

شهاب احمدی

ایمان هدایتی

دبیر علمی: مرتضی نیک فطرت؛ مدیر گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد واحد کرج

دبیر اجرایی: افشین قربانی؛ رئیس انجمن معماری دانشگاه

* شرکت در این نشست برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: چهارشنبه، ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۰۰

مکان: کرج، سالن همایش شهید چمران دانشگاه آزاد واحد کرج