سردار آزمون و همسرش با هوتن شکیبا و بهرام افشاری در آلمان

سردار آزمون و همسرش با هوتن شکیبا و بهرام افشاری در آلمان

بهرام افشاری و هوتن شکیبا برای اجرای نمایش در آلمان هستند و با سردار آزمون و همسرش ملاقات داشته‌اند.