درگذشت ناباورانه معمارشیرازی،مهندس اسفندیار عبدشاه

درگذشت ناباورانه معمار شیرازی ،مهندس اسفندیار عبدشاه را تسلیت می گوییم و یاد و خاطره ایشان را گرامی می داریم. رسانه خبرنیوزاین ضایعه را به جامعه معماری فارس، دوستداران و خانواده محترم ایشان تسلیت می گوید.

درگذشت ناباورانه معمارشیرازی،مهندس اسفندیار عبدشاه

اسفندیار عبدشاه متولد ١٣۵٠، کارشناس ارشد معمارى از دانشگاه UKM مالزی، دکتراى DBA از دانشگاه خوارزمى مشهد