درآمد خود را ثبت نکنید، خبری از حقوق نیست!

تا پایان آذرماه دولت پرداخت حقوق را مبنی بر ثبت‌نام در این سامانه کرده

درآمد خود را ثبت نکنید، خبری از حقوق نیست!

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر گفت: افرادی که در سامانه پاکنا ثبت‌نام نکرده باشند پرداخت حقوقشان با مشکل رو به رو خواهد بود.
محمدحسین ستوده اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظف به ثبت‌نام نیروها و وارد کردن اطلاعات آنها در سامانه پاکنا هستند.
وی افزود: کلیه اطلاعات ۲۴ دستگاه در استان که از بودجه استانی استفاده می‌کنند در سامانه ثبت شده است.
ستوده ادامه داد: برای مثال برخی از شهرداری‌های استان و برخی شرکت‌هایی که ماهیت دولتی دارند در حال تکمیل اطلاعات خود هستند.
این مقام مسؤول بیان کرد: تا پایان آذرماه دولت پرداخت حقوق را مبنی بر ثبت‌نام در این سامانه کرده و تا پایان ماه جاری همه‌ دستگاه‌های دولتی در این سامانه ثبت‌نام خواهند شد؛ افرادی که در سامانه ثبت‌نام نکرده باشند پرداخت حقوقشان با مشکل رو به رو خواهد بود.