ببینید | حمله به راننده پراید با بیل و کلنگ؛ درگیری خونین دو خانواده

اقدام جنون‌آمیز در درگیری اهالی یک روستا و حمله دسته‌جمعی آنها به راننده پراید را ببینید.