ببینید| افشاگری بهروز شعیبی درباره پگاه آهنگرانی

بهروز شعیبی در صحبت‌های خود گفت که پگاه آهنگرانی را از فهرست نامزدهای جشنواره فیلم فجر درآوردند.