مستندنگاری و انتقال ۳۶۰۰ قطعه سنگ در تخت‌جمشید

موضوع ساماندهی قطعات سنگ یکی از مهمترین پروژه‌های پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید بوده که در دو سال اخیر اجرا شده است

مستندنگاری و انتقال ۳۶۰۰ قطعه سنگ در تخت‌جمشید
میراث جهانی تخت جمشید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید با بیان اینکه مرحله جدیدی از اقدامات ساماندهی سنگ‌های تاریخی در حال انجام است، گفت: قطعات بی‌شماری از سنگ‌های مربوط به درگاه‌ها و ستون‌ها که عمده آن‌ها منقوش هستند در گذر زمان از پیکره بنا‌های جدا و هم‌اکنون در فضا‌های روباز موجود در کاخ‌های تخت‌جمشید نگهداری می‌شود.
حمید فدایی توضیح داد: با توجه به اینکه این قطعات سنگ به طور مستقیم روی خاک قرار گرفته اند، سرما، باران و رشد گیاهان آسیب زیادی به آن‌ها وارد می‌کند، لذا در قالب طرح ساماندهی در زمینه مستندنگاری و شناسنامه‌دار کردن هر قطعه سنگ و سپس انتقال قطعات سنگ به مخازن سرپوشیده تخت جمشید نیز تصمیم‌گیری و اقدام شد.
وی افزود: فعالیت ساماندهی سنگ‌ها از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز شد و تاکنون حدود ۳۶۰۰ قطعه سنگ، ثبت و مستندنگاری شده و به داخل فضا‌های انبار انتقال یافته است.

فدایی دستاورد این طرح را علاوه بر ثبت و حفاظت از قطعات سنگ، بهره برداری در زمینه مرمت تخت‌جمشید دانست و اظهار کرد: با انتقال قطعات سنگ جدا شده از بنا‌ها و کاخ‌ها به داخل مخازن، امکان مستندنگاری، طبقه بندی و ساماندهی قطعات سنگ و در نتیجه ایجاد بانک اطلاعاتی نیز فراهم آمده است و از داده‌های این بانک برای پاره‌یابی قطعات و همچنین نصب در محل اصلی و اولیه در کاخ‌های تخت جمشید استفاده خواهد شد.  مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید یادآور شد: موضوع ساماندهی قطعات سنگ یکی از مهمترین پروژه‌های پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید بوده که در دو ساله اخیر و با وجود همه‌گیری کرونا به نحو مناسبی پیشرفت داشته و نتایج درخشان آن در نجات‌بخشی و ثبت و ضبط این قطعات ارزشمند تاریخی باعث گردیده این پروژه توسعه یابد و برای ماه‌های پیش رو و سال آتی نیز برنامه‌ریزی شود.