برچسب زدن : سرمربی قشقایی

ورزش
این فیلم ثابت می‌کند که قشقایی شاهکار کرده!

این فیلم ثابت می‌کند که قشقایی شاهکار کرده!

سرمربی قشقایی : موفقیت بدون زیرساخت مناسب ممکن نیست

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز