علم | تکنولوژی و پزشکی

توقیف دارایی گوگل در روسیه

توقیف دارایی گوگل در روسیه

سایت خبری – تحلیلی خبرنیوز
تولید آجر برای ساخت و ساز در مریخ!

تولید آجر برای ساخت و ساز در مریخ!

اگر دارای این گروه خونی هستید نگران قلب‌تان باشید

اگر دارای این گروه خونی هستید نگران قلب‌تان باشید

سالم‌ترین قلب را کدام گروه خونی دارد؟

ثروتمندترين مرد جهان مالک توييتر شد

ثروتمندترين مرد جهان مالک توييتر شد

منشأ سیستم ایمنی مغز کجاست؟

منشأ سیستم ایمنی مغز کجاست؟

نتایج این پژوهش می‌تواند برای کشف رویکردهای درمانی جدید و خاص‌تر برای بیماری‌های...

جزئیات افزایش تعرفه های پزشکی ۱۴۰۱

جزئیات افزایش تعرفه های پزشکی ۱۴۰۱

دولتی ۱۹.۵ درصد، خصوصی ۲۴ درصد