اینفوگرافیک | عشق ایرانی

به بهانه «سپندار مذگان»

اینفوگرافیک | عشق ایرانی
Sepandar Mazgan, Persian Lovers Day + Love Stories

اگرچه منابع کهن از جمله ابوریحان جشن «سپندار مذگان» را در روز پنجم اسفند در گاهشمار زرتشتی یاد کرده‌اند، اما با توجه به تغییر ساختار گاهشمار ایرانی در زمان خیام که پس از ابوریحان می‌زیست، و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست سال در گاهشماری خورشیدی، برخی منابع تاریخ یاد شده را ۶ روز به عقب آورده‌اند. با این حال همان‌طور که از نام آن پیداست این جشن به روز اسپند یعنی پنجمین روز ماه از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی اشاره دارد.