«7 آذر» روز نیروی دریایی

سالروز حماسه آفرینی پرسنل ناوچه موشك انداز «پیكان»

«7 آذر» روز نیروی دریایی
ناوچه پیكان

نیروی دریایی همچون سایر نیروها در آب های خلیج فارس و مرزهای آبی كشور در عرصه دفاع مقدس از كشور اسلامی مان چون نگینی درخشنده و بر عرشه كشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده است. رویارویی آنان با نیروی دریایی دشمن و آن همه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نیز كنترل و بازرسی كشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز و حضور در آب های بین المللی، نشانه اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است. به مناسبت رشادت ها و دلاور مردی های نیروی دریایی ارتش در دفاع از جزایر، بنادر، دریاهای كشور، سواحل و به ویژه آبادان و خرمشهر و آبهای نیلگون خلیج فارس در دوران جنگ تحمیلی و در نطفه خفه كردن نیروی دریایی دشمن بعثی، در ابتدای دوران دفاع مقدس، با تأیید امام خمینی (ره) هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش نام گرفت تا همه ساله حماسه با شكوه دریادلان نیروی دریایی و یاد شهدای عزیز و گرانقدر دریایی گرامی داشته شود. هفتم آذر سالروز حماسه آفرینی پرسنل ناوچه موشك انداز «پیكان» است.

عملیات مروارید

پرسنل نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس حماسه های بزرگ آفریدند. دشمن بعثی با نیروی دریای و هوایی خود از پایانه های صدور نفت «البكر» و «الامیه» مراقبت می كرد. سپید جامگان نیروی دریایی اما در ششم آذر 1359 به این سكوها تاختند و با همكاری تیزپروازان نیروی هوایی ارتش، ضمن وارد آوردن ضربات كوبنده بر پیكره دشمن، بیش از دو سوم این پایانه ها را منهدم كرده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر مرتفع ترین دكل این پایانه ها به اهتزاز در آوردند. پایانه های نفتی البكر و الامیه از بزرگترین مراكز صدور نفت است كه در شمال خلیج فارس، در دهانه خور عبدالله، نزدیك جزیره بوبیان كویت قرار گرفته و از شاهرگ های حیاتی اقتصاد عراق از طریق دریا به حساب می آید. در این نبرد دریایی سخت، دو فروند ناوچه موشك انداز از نوع «اوزا» و 13 فروند از هواپیماهای جنگنده دشمن به قعر آب های خلیج فارس فرستاده شد. به علاوه تعدادی از تكاوران دریایی عراق كشته و تعدادی نیز به اسارت در آمدند.
دشمن بعثی برای جبران این شكست ها در شب هفتم آذر 1359 با اعزام تعدادی شناور جنگی از طریق بندر نظامی «ام القصر» در خور عبدالله، سعی در باز پس گیری پایانه ها كرد كه در این مصاف یک فروند از شناورهای عراقی غرق و 2 فروند صدمه دیده و بقیه از صحنه عملیات گریخته و به ام القصر بازگشتند. در سپیده دم هفتم آذر  1359 دشمن با تمام قوا از هوا و دریا با برخورداری از پشتیبانی لجستیكی و اطلاعاتی كشورهای منطقه و آواكس ها و ماهواره های دیگر كشورها ، بار دیگر در صدد باز پس گیری این پایانه ها برآمد اما در یك مصاف نابرابر ناوچه پیكان به تنهایی توانست تعداد دیگری از كشتی ها و هواپیماهای عراقی را از صحنه عملیات خارج كند. سرانجام پس از ساعت ها نبرد بی امان، هنگام ظهر 7 آذر 1359 در حالی كه دلاورمردان آخرین گلوله های خود را به سوی دشمن نشانه می رفتند، ناوچه پیكان مورد اصابت چند موشك قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در شمال خلیج فارس، در دل آبهای گرم و نیلگون آن جای گرفت و صفحه زرین دیگری بر تاریخ نبردهای دریایی كشور افزوده شد. نتیجه این مصاف، انهدام بزرگترین پایانه های صدور نفت منطقه و از كار انداختن بیش از 50 درصد از توان رزمی نیروی دریایی عراق بود.