گفتگوی تخصصی زنده اینستاگرامی “پیرامون فستیوال UNBUILT”

مرکز معماری بعد و مدرسه معماری وارطان برگزار می کنند؛

گفتگوی تخصصی زنده اینستاگرامی “پیرامون فستیوال UNBUILT”

 

مرکز معماری بعد و مدرسه معماری وارطان برگزار می کنند؛

گفتگوی تخصصی زنده اینستاگرامی “پیرامون فستیوال معماری معاصر ایران- تبریز ۱۴۰۲

آن بیلت | نمایشگاه آثار معماری ساخته نشده

با حضور:

امیرحسین تبریزی

مهدی یار معمار

این نشست به صورت زنده از طریق اینستاگرام پخش خواهد شد.

زمان لایو: دوشنبه، ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۰۰