پرستاری که زندگی بخش شد

رشد سه برابری اهدای عضو در خوزستان

پرستاری که زندگی بخش شد

اعضای بدن یکی از پرستاران فعال بیمارستان گلستان اهواز که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.
دکتر جواد شریعتی، مدیر مرکز هماهنگی و فراهم آوری پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی اهوازدر این باره گفت: با رضایت خانواده این بیمار مرگ مغزی ۲ کلیه و کبد وی به سه بیمار نیازمند اهدا شد و عمل پیوند روز گذشته با موفقیت انجام گرفت.
اواخر آبان ماه نیز اعضای بدن دختر ۱۹ ساله اهوازی که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار اهدا شد.
براساس آخرین آمار، در ۶ ماه نخست امسال ۱۵ عمل اهدای عضو در استان خوزستان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد سه برابری داشته است.